Skriet från gräsroten

En gräsrots tankar om politik och kultur

Dags för fysisk bestraffning i svensk rättsskipning?

Sverige berömmer sig över att vara ett multikulturellt samhälle med stor tolerans för influenser från andra länder och kulturer.

Vi bejakar och värdesätter (eller åtminstone tolererar)

 • Mat från hela världen
 • Kläder med etnisk och religiös betydelse
 • Andra kulturers och religioners seder, högtider och fester
 • Könsstympning
 • Tvångsäktenskap
 • Hederskultur
 • Svenskt medborgarskap utan krav på att medborgaren skall kunna svenska
 • Kunskaper i utomeuropeiska språk
 • M m

Inom ett område har det svenska samhället dock inte tagit till sig mångkulturen fullt ut. Inom rättsskipningen.

Här finns möjligheter att få inspiration från främmande kulturer och införliva dem med den svenska rättspolitiken.

Visserligen förefaller dödsstraff vara en etablerad straffmetod inom vissa kretsar i invandrartäta förortsområden. I den formella svenska rättsskipningen har straffet tack och lov inte slagit igenom.

Men kanske skulle någon form av, icke så definitiv, fysisk bestraffning kunna vara intressant att överväga. Böter och fängelser tycks ju ha en begränsad påverkan på brottsligheten.

Samtidigt borde detta kunna vara attraktivt även för dem som vurmar för ursvenska traditioner. Vi har ju svenska historiska straffmetoder som stämmer väl överens med ännu använda straffmetoder i t ex Mellersta Östern.

Ett näraliggande exempel är spöstraff. Det har fördelen av att både ha svenska historiska traditioner och en mångkulturell laddning. I ett rent manuellt utförande tämligen arbetsamt för bödeln, men metoden kan säkert gå att automatisera.

Metoden borde med fördel kunna användas mot brottslingar, som begår de allra fegaste brotten. Här tänker jag i första rummet på brott mot försvarslösa åldringar. Väskryckning från en åldring som stapplar fram med rullator. Stöld från en åldring vars lägenhet man lurat sig in i genom att t ex utge sig för att vara hantverkare eller för att be om en tjänst (t ex ett glas vatten). Även bedrägerier, ekonomisk brottslighet, fickstölder och pedofili förfaller väl lämpade att straffa med metoden. För de nämnda brotten är ju ev fängelsedomar tämligen beskedliga. En ökning av fängelsestraffen är dyrt för samhället, varför alternativ som är mer smärtande för brottslingen bör övervägas.

Jag förutser en invändning med hänvisning till ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna”, artikel 5. Mot detta kan dock anföras att grym och omänsklig inte definieras i förklaringen. Vad som är grymt och omänskligt måste väl ställas i relation till brottet. Ett spöstraff är knappast grymt eller omänskligt i förhållande till de ovan nämnda brotten och dess konsekvenser för brottsoffren. ”Förnedrande … bestraffning” då? Nja! Man behöver ju inte direkt utföra bestraffningen offentligt.

Jag är varken kriminolog, rättspolitiker eller historiker (bara en enkel gräsrot) och kan därför inte ge detaljerade förslag om hur en lagstiftning som innefattar fysisk bestraffning skall vara utformad.

Jag överlämnar därför frågan till våra rättspolitiker i Riksdagens justitieutskott – eller varför inte: ändå upp till vår justitieminister.

Uppfinningsrikedom och innovation är ju honnörsord i dagens näringspolitik. Varför inte också i rättspolitiken?

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Annonser

När skall New York-hjältarna beskyllas för polisövervåld?

Fyra unga polismän från Sverige har med rätta blivit internationellt berömda efter ett ingripande i New Yorks tunnelbana.

Tågpersonalen ropade i högtalarna på hjälp från eventuella poliser i tåget för att få stopp på ett våldsamt slagsmål i en av vagnarna. De svenska poliserna reagerade snabbt och skilde slagskämparna åt. Två brottade ner den mycket aggressive man som föreföll ha startat bråket och de andra tog hand om den skadade attackerade mannen.

Detta ledde till en stor och positiv artikel i New York Post. En video från ingripandet har visats mer än 1.500.000 gånger på YouTube. NYPD:s ledning kallade till sig de svenska poliserna för att hylla dem.

Här hemma skall  inrikesminister Anders Ygeman (S) bjuda poliserna på lunch på Rosenbad.

Justitieminister Morgan Johansson skriver stolt på Twitter: ”Roligt att se svenska poliser hyllas i New York för ett bra ingripande i New Yorks tunnelbana!”

Men så slår det mig plötsligt:

Tänk om detta hade hänt i Sverige? En hemlös färgad man brottas ner och hålls fast av två poliser, den fasthållne skriker att det gör ont, han anser sig ha svårt att andas.

Vad hade detta lett till?

Hade inte väl valda (V)- och (MP)-politiker, AFA, Allt till alla, och vad nu polishatarna kallar sig, beordrat ut sina sympatisörer på gator och torg för att högljutt och våldsamt protestera? Polisövervåld! Rasism!! Fascism!!! Demonstranterna kan säkert hitta på fler fiffiga okvädningsord.

Jag väntar med spänning på vad som kommer att hända utanför Rosenbad när polishjältarna kommer för att njuta av sin lunch med Ygeman.

Må Löfven, Gud och Konungen bevare vår polis från en del av de medborgare den har satts att skydda.

Aftonbladet     SVT   DN1     DN2

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Är Dronningen främlingsfientlig?

Nu får det vara nog!

Jag kräver att

 • Vi omedelbart spränger Öresundsbron, så att all överfart stoppas.
 • Båtarna mellan Helsingborg och Helsingör skall säljas till Grekland eller sänkas.
 • Den svensk som påträffas på Copenhagen Airport aldrig skall tillåtas återvända till Sverige.
 • Dansk öl och danskt fläsk  inte får importeras.
 • Störningssändare riktas mot alla danska TV- och radiostationer.
 • Den svenska ambassaden i Köpenhamn omedelbart skall stängas.
 • M m.

Varför?

Jo, nu har t o m dronning Margrethe av Danmark, i en intervju med Berlingske, sagt att invandrare och flyktingar som kommer till Danmark behöver anpassa sig till landets samhällsmodell.

I intervjun lyfter hon fram vikten av att anpassa sig till det danska samhället. Att följa danska spelregler.

– De (invandrare och flyktingar) kan inte förvänta sig att deras gamla samhällsmodell kan överföras här i landet, säger drottningen.

Tidigare har detta lilla usla lands statsminister sagt liknande saker och ställt krav på dem som kommer till landet.

Detta är ohöljd rasism och främlingsfientlighet.

Som väl är så har sådana tankar inte slagit rot här i Sverige utom bland cirka 16 procent virrpannor.

Här i Sverige ställer vi inga krav. Här gillar vi olika – vad än olikheten innebär. Vi är världens moraliska, etiska och empatiska stormakt. Hurra vad vi är bra! Leve oss! Död åt Danmark!


Puh! Det är inte lätt att arbeta sig in i det svenska politiska, mediala och kulturella frälsets tankevärld. Men ungefär så som i texten ovan kan jag tänka mig att resonemangen går i riksdagskorridorerna, på rödvinsvernissagerna, på flertalet av landets redaktioner (åtminstone de i storstäderna) m fl ställen där frälset kliar varandra på ryggen och gonar i sin egen förträfflighet.

Att sedan den danska inställningen – framförd av bl a statsministern och dronningen – är mer realistisk än den svenska vill frälset inte kännas vid. Märk väl: danskarna spärrar inte sina gränser. Men de ställer krav. De försöker få en situation som de faktiskt klarar av att hantera. Det är mer än vad man kan säga om det svenska agerandet. Här sticker man huvudet i sanden och pratar om ”möjligheter” istället för ”problem”.

Läs originalinternvjun i Berlingske; Eksklusivt interview med Dronningen: »Vi skal ikke lade os kyse«. I et interview med Berlingske siger dronning Margrethe, at hvis Danmark også i fremtiden skal være kendt som et lille lykkeligt land – præget af tryghed og tillid – skal der slås ring om de værdier, som det danske samfund hviler på.

http://www.b.dk/personlig-udvikling/eksklusivt-interview-med-dronningen-vi-skal-ikke-lade-os-kyse

Kan du inte läsa danska, så finns kortare referat i svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/drottning-margrethe-flyktingar-behover-anpassa-sig/

http://www.expressen.se/kvallsposten/expert-drottningens-uttalande-pa-gransen/

http://ekuriren.se/kulturnoje/bling/1.3100024-drottningen-i-het-invandrardebatt


Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Politik är att TRO! Inte att veta

Nu börjar det klarna. Politik är inte längre att vilja, som Palme en gång påstod. Politik är att TRO. Med andra ord: politik har uppenbarligen nu blivit religion. Nu handlar det inte längre om fakta, vetenskap etc. Nu handlar det om TRO!

Först hörde jag justitieminister Morgan Johansson i kväll uttala sig i Rapport. Det handlade om eventuella begränsningar i rätten för flyktingar att ta hit anhöriga. Jag minns inte i detalj vad Johansson sade. Men jag minns tydligt att han uppenbarligen TRODDE. D v s inte visste.

Sedan satte jag mig med min iPad och såg gårdagens Uppdrag Granskning. I slutet grillas en minister och en f d minister. Sade de något, som var baserat på fakta? Nej! Det bärande ordet var TRO.

Och nu börjar jag inse att så är det, om och om igen, när våra politiker intervjuas.

De TROR.

Och jag som inbillat mig att vi lever i ett sekulärt samhälle.

I helsike heller.

Vi lever i ett samhälle som styrs baserat på politikernas TRO.

Må den Gudomliga Politiken bevara Konungen och Fosterlandet.

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Gör Kungl Slottet i Stockholm till asylboende

Migrationsverket uttrycker numera ofta oro för att det inte skall klara att hitta boende till alla asylsökande som kommer till Sverige. Det kan så vara, men samtidigt går det inte att komma ifrån att verket inte fullt ut ser de möjligheter till boenden som faktiskt finns. Ibland alldeles i närheten. Ibland i lokaler, som redan är i statens ägo, och som därför inte borde innebära alltför stora kostnader att utnyttja.

Här är några förslag, som jag delar med mig till verket – helt utan anspråk på någon ersättning:

Kungl Slottet i Stockholm. Byggnaden är centralt placerad med närhet till kollektiva kommunikationer. Närheten till riksdagshuset gör att nya svenskar lätt kan besöka riksdagen och där få nyttiga praktiska lektioner i svenskt samhällsliv med den politiska eliten som lärare. Byggnaden är redan möblerad och har få bosatta. Med rimliga kostnader bör stora rum kunna delas av till mindre.

Landshövdingeresidensen runt om i Sverige. I dessa – ofta stora – byggnader bor få personer. Ibland finns färdiga gästrum. Liksom i slottet i Stockholm bör det gå att med rimliga kostnader avdela större rum till mindre. Dessa byggnaden ligger ofta centralt och svarar därför upp mot kraven från flyktingar på att slippa bosätta sig i ”ödemarken”, kilometervis från tätorter, där bara eremitsvenskar annars bor.

Drottningsholms slott. Detta ligger tyvärr inte helt centralt, men å andra sidan bor här redan en familj med invandrarbakgrund, varför det bör kunna accepteras av nytillkomna invandrare. Slottet är stort och bör kunna hysa fler än de som bor där idag.

Statsministerresidenset (Sagerska palatset). Även detta ligger mycket centralt i Stockholm med närhet till allmänna kommunikationer. Mig veterligen har nuvarande statsministern bara en fru och inga barn. Så det borde finnas plats för ett antal asylsökande familjer efter viss anpassning av huset (som f ö är tämligen nyrenoverat).

Övernattningsbostäderna i riksdagens hus. För närvarande finns i Riksdagsförvaltningens bostadsbestånd övernattningsbostäder för riksdagsledamöter i riksdagens hus och bostadsrättslägenheter i privata bostadsföreningar. Dessa övernattningsbostäder och bostadsrättslägenheter ägs av staten genom Riksdagsförvaltningen. Om två eller flera riksdagsmän, i solidaritet med de asylsökande, kunde tänka sig att dela övernattningsbostad, så skulle sådana bli lediga till asylsökande, ev med familj.

Det är viktigt att flyktingar kommer till miljöer där det finns gott om välvilligt inställda grannar. Därför föreslår jag att Migrationsverket köper in bostadsrätter på Södermalm, Östermalm, Vasastaden och Kungsholmen i Stockholm. Företrädesvis i de två först nämnda stadsdelarna. Priserna kan synas höga, men de går i varje fall inte till personer som spekulerar i asylboenden på avlägsna och gudsförgätna orter. Man kan dessutom räkna med att grannarna aktivt medverkar till den nödvändiga integreringen i Sverige genom att kraftfullt bejaka de nyanländas kultur och traditioner.

På den tiden jag arbetade i Stockholm fanns det stora personalmatsalar i Rosenbad, på olika myndigheter och i Riksdagen. Om dessa finns kvar skulle asylsökanden, som inte är intresserade av egen matlagning, kunna få fri tillgång till dessa matsalar. Naturligtvis måste dessa då servera mat enligt de forna hemländernas traditioner. Men det bör vara välkommet även för de personer som sedan tidigare besökt dessa näringsställen.

Om det finns personalmatsalar på huvudstadens tidningar, så kan även dessa säkert ställa upp med förtäring till asylsökande. Kontakten med dessa nya matsalsgäster borde underlätta för redaktionerna att skriva om mångfald och andra flyktingrelaterade frågor.

Detta är bara några idéer om hur man kan skapa utrymme för det ökande antalet asylsökande. Och det i miljöer, som är positiva till flyktingmottagandet.

Vad väntar Migrationsverket på? Sätt igång! Flyktingströmmen sinar inte.

Några intressanta länkar:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/minister-attackerad-pa-skanskt-asylboende

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/15-000-asylplatser-saknas

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/hojd-maxgrans-pa-asylboende

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6122085

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket.html

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Kortare straff för tjuv p g a skada under brottet

Så har nu domen fallit mot de två män som försökte stjäla koppartaket på krematoriebyggnaden på Norra Kyrkogården i Lund. Och då visar det sig igen hur flat den svenska lagstiftningen är mot marodörer som dessa.

Den yngre av de två männen, 36 år gammal, föll med huvudet före ned från taket och tappade medvetandet när polisen kom. Han fördes till sjukhus med inre blödningar i huvudet. I mellan två och tre dygn var han medvetslös. Mennen blev i och för sig dömd till fängelse men ”däremot beaktas fängelsestraffets längd till skadorna” enl Sydsvenskans referat. Domstolen har alltså utnyttjat den absurda paragraf 5 i Brottsbalken, 29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift. Denna stadgar:

”Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada… då … får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.”

Trots att skadorna är självförvållade och har kostat samhället stora belopp i vård och hantering i rättsväsendet, så skall brottslingen få straffet minskat i förhållande till om han inte skadat sig.

Vem har hittat på en så korkad lagregel?

Istället borde lagen stadga att tjuven skall dömas att betala vårdkostnaderna. Skadar man sig under utövande av brottslig gärning, skall man inte åtnjuta samhällets fria sjukvård.

Till saken hör att kumpanerna tidigare dömts till fängelse för kopparstölder resp misshandel. Snart är de ute igen och då finns det skäl att anta att de efter den sköna rehabiliteringen i fängelset åter är ”fit for crime”.

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Flatheten blommar ut hos skolledning i Helsingborg

Vem skall egentligen bestämma över vilken historiebeskrivning vi skall ha här i landet. SFI-elever som ifrågasätter förintelsen och som på lektioner säger att judar ljuger? Eller det svenska majoritetssamhällets uppfattning byggt på historiska fakta – och redovisat av lärare.

Fakta som visar att förintelsen har ägt rum.

I HD och i DN kan man läsa den horribla historien om en stackars lärare, som kritiseras av sin skolledning för att han bemötte en SFI-elev som på en lektion ifrågasatte förintelsen och hävdade att judar ljuger. Och som gjorde det högljutt och ihärdigt.

Gång på gång slås man av den oerhörda flathet som skola och myndigheter visar mot personer som inte kan acceptera de normer som vi har i Sverige utan istället känner sig kränkta när de ifrågasätts.

Vi har yttrandefrihet, men den innebär inte att åsikter inte får bemötas eller är fredade från kritik. Att man skall betraktas som kränkt och få upprättelse när man möter saklig kritik är helt oacceptabelt. I varje fall skall politiker, media, myndigheter och skola inte spela med i det spelet.

Det är hög tid att även alla våra nytillkommande innevånare får lära sig detta.

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Är religionen inte längre ”das Opium des Volks”?

Kritik mot islam tycks av många betraktas som uttryck för rasism och främlingsfientlighet. Speciellt tycks det vara många vänsterorienterade personer som tar illa vid sig över islam-kritik.

Detta får mig att tänka på vad äldre vänstermänniskor har haft för tankar om religion.

Gamle kamrat Karl Marx talade redan 1844 om religionen som ”das Opium des Volks”.

Lenin och de ryska marxisterna radikaliserade begreppet ett halvsekel senare (enligt Forskning & Framsteg). De började tala om religionen såsom ”ett opium för folket”, något som präster och överhet portionerade ut för att döva massorna.

Lenin menade, enligt Wikipedia, ”att det ligger i de härskande klassernas intresse att ingjuta den religiösa övertygelsen i folket, delvis för att legitimera den rådande samhällsordningen och delvis för att genom att utlova ett paradis i livet efter detta och således få folket att acceptera orättvisor i det nuvarande.”

Marx och Lenin tänkte nog i första hand på kristendomen – det för dem mest näraliggande. Men kritiken kan lika gärna riktas mot islam.

Religiös hokus-pokus manipulation är lika förkastlig vare sig den kommer från den kristna som från den muslimska sidan.

Var och en skall ha rätt att tro på vad den vill – d v s religionsfrihet. Religionen är en privatsak.

Men religionsfrihet innebär inte att man skall avhålla sig från att kritisera en religion – dess idévärld och dess praktik. I ett vänsterperspektiv borde religionskritik vara ett fundament. När de religiösa gör anspråk på att få utforma samhället utifrån sin religions påbud; då måste de bemötas och motarbetas med de metoder som står till buds i ett demokratiskt samhälle.

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

De kriminella har infört dödsstraff i Sverige

En av Malmös värsta kriminella – även betecknad som en av Sveriges farligaste män – har skjutits till döds vid Mobila i Malmö.

Sydsvenskan skriver:

Den skjutne mannen var välkänd i Malmös undre värld, och har under flera år levt med en stark hotbild mot sig.

Uppenbarligen har de kriminella i Malmö sin egen lagstiftning. I denna ingår dödsstraff.

Med tanke på den skjutnes bakgrund och syndaregister finns det väl inte alltför stora skäl att begråta hans ändalykt. Extremt grovt är bombsprängningen vid en åklagares bostad. Sydsvenskan redovisar andra delar av brottsregistret så här:

Utöver sin ställning i K-falangen var han vid den tiden medlem i det kriminella gänget Brödraskapet och sågs som gängets bombexpert och bomben mot åklagaren sågs som en hämnd för att hon drivit flera mål mot gänget.

30-åringen är därutöver dömd ett 25-tal gånger. Bland annat för att ha hanterat automatvapen. 2007 misstänktes han för att ha bränt av en automatsalva mot kön till nattklubben Ètage på Stortorget.

En märklig omständighet är att mannen p g a hotbilden mot honom har haft beskydd av polisen. Om skälet är att polisen genom detta fick bättre inblick i den kriminella världen och dess planering, så kan det vara OK. Men var huvudsyftet att skydda mannen mot hans fiender, så är det befängt. Skall polisen lägga sina begränsade resurser för att skydda en person som genom sitt eget agerande skapat en hotbild mot sig? Redan genom sina kriminella aktiviteter har mannen kostat samhället oerhörda summor i bl a polisutredningar och domstolsförhandlingar. Trots det skall samhället lägga resurser (läs våra skattepengar) på att skydda honom. En person som uppenbarligen inte har dragit sig för att skada andra.

En annan omständighet som framgår av rapporteringen från mordet är att mannen bar skottsäker väst. Samma gäller för de män som togs på ett kafé i Malmö för någon dag sedan. Även dessa var grovt kriminella och beväpnade. Genom att bära skottsäker väst antar jag att dessa kriminella känner sig säkrare och därför lättare kan ge sig in i eldstrider.

Slutsats: Att bära skottsäker väst skall jämställas med att bära vapen. Naturligtvis undantag för poliser, brandmän, tullare och andra som i tjänsten och efter polislicens behöver skydda sig.

Nu är det dags för justitieminister Morgan Johansson att agera:

 • Förbjud polisen att ge personskydd till personer som dömts till våldsbrott eller andra brott i samröre med den organiserade kriminaliteten (t ex ekonomiska brott).
 • Förbjud användning av skyddsväst för andra än dem som polisen ger licens att bära sådan.

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Alla områden – utom ett – kan man spara på

”Besparingar” är många politikers favorittema. Åtminstone politiker till höger om (S).

Nu senast kan vi läsa om besparingar inom domstolarna. Detta bedöms leda till minskad rättssäkerhet.

Sedan gammalt har det varit besparingar inom sjukvården. 1 % om året inom Region Skåne om jag minns rätt (när femklövern regerade).

Aktuellt är polisens i Skåne långa handläggningstider för vapenlicens. Beror på resursbrist säger den ansvarige. Bakom ligger förmodligen ”besparingar”.

För en tid sedan var det kustbevakningen som skulle spara. (Men får ev de pengar som behövs).

Försvaret har sparat så länge att det nästan har försvunnit.

Skolan presterar dåligt. Besparingar bidrar.

Det enda område som tycks vara fredat från besparingar är flyktings- och integrationspolitiken. Där tillåts kostnaderna rusa iväg.

Först på den allra senaste tiden har politiker vågat ifrågasätta detta. Först kommunpolitikerna. Sedan – försiktigt – vissa rikspolitiker.

Försiktigheten är förståelig. Politik- och kulturfrälset är inte nådigt mot den som yppar den minsta tveksamhet mot den ännu gällande flykting- och migrationspolitiken. Man skall vara bra hårdhudad om man skall våga säga något som misshagar detta frälse. Skall bli intressant att se hur länge det dröjer innan Björklund är helt skinnflådd.

För oss som inte tillhör frälset, men som med våra skatter bidrar till finansieringen av flykting- och migrationspolitiken är det hoppfullt att t o m någon rikspolitiker (utanför SD) vågar ta upp problemet. Man måste inte vara rasist och främlingsfientlig för att tycka att det inte är rimligt så som flykting- och integrationspolitiken fungerar i dag. En vacker dag kanske denna insikt även når (S), (MP) och (V). Åtminstone (S). Om man kan förmå sig att lyssna till Björklund och Hägglund.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/fp-vill-skarpa-krav-pa-invandrare

http://www.svt.se/nyheter/margit-silberstein-1

http://www.svt.se/nyheter/wikstrom-om-fp-forslaget-slang-det-i-papperskorgen

http://www.svt.se/nyheter/sverige/intern-kritik-mot-fp-s-integrationspolitik

——————–

Moderaterna          Folkpartiet           Centern         Kristdemokraterna         Socialdemokraterna      Miljöpartiet

Post Navigation